Východoevropské vlasy:

menu
Facebook soutěž
Pomoc s výběrem odstínu

Ověřeno zákazníky

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej produktů pro prodloužení vlasů Clip-in a další postupy, které s tím souvisejí.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ing. Tomáš Opravil, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142, se sídlem Sibiřská 55, 621 00 Brno a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Prodej zboží konečným spotřebitelům upravuje v českém právním řádu především občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele. Objednává-li zákazník zboží jako podnikatel (nebo pro svou další činnost), uvede v objednávce své DIČ nebo IČ a právní vztahy se v takovém případě řídí především obchodním zákoníkem. Jsme plátci DPH.
Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a dalších důležitých podrobností. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Platební podmínky

Všechno zboží je včetně 21 % DPH a bez poštovného.
Ceny v internetovém obchodě jsou vždy aktuální s výjimkou případů, kdy neurčitá třetí osoba neinformovala prodávajícího o změně ceny. Tyto případy budou řešeny individuální dohodou prodávajícího a zákazníka o způsobu stanovení ceny.

Objednání zboží

Objednat zboží lze telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Objednávka je pro obě strany závazná.
Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť objednané zboží již dodavatel přestal dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění.

Dodací lhůty

Termín dodání je obvykle do 2 pracovních dnů, v případech kdy není zboží skladem až do 14 dnů.

Dodání zboží

Zboží lze dodat na adresu zákazníka poštou na dobírku. Poštovné činí 130 Kč. Pokud objednáte zboží v celkové hodnotě nad 3000 Kč, je poštovné zdarma. Zboží je možné zaslat i do Slovenské republiky. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí korespondovat obsahu. Každý ochranný obal je opatřen štítkem, který informuje Zákazníka o obsahu obalu.
Našim pracovníkem vám bude odeslání zboží sděleno prostřednictvím sms a e-mailem.
Nevyzvednutí zboží v úložní době na České poště (7 dní), bez předchozího oznámení nebo udání důvodů provozovateli obchodu, je bráno jako porušení kupní smlouvy. Prodejce si v tomto případě bude nárokovat náklady na poštovné.

Platební podmínky

Kupující platí hotově objednané zboží při převzetí zásilky od přepravce (České pošty).

Nevyzvednutí zásilky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Zboží je uloženo na dodací poště po dobu 7 dnů a na uložení je zákazník upozorněn formou sms a lístkem od České pošty ponechaným v poštovní schránce. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazník má možnost uhradit pouze částku ve výši poštovného a balného a to do 7 pracovních dnů od vyzvání prodejcem a pokud tak neučiní, zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost také do 7 dnů požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 pracovních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku ve výši poštovného a balného.
V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, předáme pohledávku advokátní kancelář k právnímu řízení. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k již zmíněnému právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb

\rPři nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, emailu a internetového obchodu. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží prodávajícímu nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců na adresu Ing. Tomáš Opravil, Sibiřská 55, 621 00 Brno. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Veškeré klipy na vlasových pramenech musejí být zavřené tak jako když zákazník zboží převzal. Prodávající se zavazuje vrátit zákazníkovi plnou cenu za zboží nejpozději do 30ti dnů. Částka bude vrácena převodem na účet, jiný způsob vrácení není možný. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže zákazník poslední den lhůty vrátí zboží osobně prodávajícímu nebo je přepravce doručí prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazně zvýšila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a navrhnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu. O záměru vrátit či vyměnit zboží nás vždy předem informujte emailem. Neohlášená výměna či vrácení nemusí být přijata zpátky na sklad.

Vrácení nebo výměna zboží

Zákazník má právo na vrácení nebo výměnu zboží do 14 dnů viz výše.
Rádi bychom upozornili zákazníky, aby dbaly na následující instrukce, které mají prameny ochránit před poškozením:
  • U pramenů je třeba znovu zaklapnout všechny klipy, tak jako když jste prameny obdrželi. Otevřené klipy mohou vlasy při přepravě zacuchat.
  • Prameny vložte zpět do originálního obalu včetně papírové výstuhy, která má prameny chránit před pomačkáním.
  • O záměru vrátit či vyměnit zboží nás předem informujte emailem. 
  • Do balíčku přiložte kopii faktury a průvodní dopis, který by měl obsahovat vaše jméno, adresu, číslo objednávky a v případě a.) výměny zboží -  odstín za který chcete prameny vyměnit nebo b.) v případě vrácení zboží - číslo bankovního účtu, vrácení složenkou není možné.
  • Prameny pošlete zpět v bublinkové obálce, aby nedošlo k jejich poškození na adresu Ing. Tomáš Opravil, Sibiřská 55, 621 00 Brno. Je možné použít i původní bublinkovou obálku ve které jste prameny obdrželi, jen přelepte neplatné údaje archem čistého papíru.
  • Balíček zašlete nejlépe doporučeně zpět na adresu prodejce. Dbejte prosím zásad uvedených výše, za bezpečnou přepravu k prodávajícímu nese plnou zodpovědnost kupující. Balíček doporučujeme pojistit na cenu pramenů.  
Při porušení těchto zásad bezpečné přepravy, vedoucí k poškození zboží, nebo při vrácení poškozeného zboží je možné prodejcem nárokovat poměrnou část. Výměnu v případě zboží skladem provádíme obratem. Výměna pramenů za stejnou délku je zdarma, pouze zákazníkovi účtujeme opětovné poštovné. V případě výměny za jinou délku zákazníkovi účtujeme rozdíl ceny, nebo vracíme rozdíl na účet.

Reklamace

Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě 24 měsíců vykazuje vady jiné, než odpovídá obvyklému používání nebo opotřebení, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Reklamaci uplatní zákazník písemně (např. e-mailem) a uvede výstižně popisu vady a zboží, kterého se vada týká. Dále uvede číslo objednávky, kterého se reklamace týká a způsob vrácení peněz - přes běžný účet nebo poukázkou. Případná reklamace bude obratem vyřízena.
Reklamace vlasů se vztahuje pouze na vady produktu způsobené výrobou a je nutné vadu uplatnit ihned po zjištění závady. Prodávané vlasy jsou evropského typu a jejich životnost se pohybuje podle použité péče mezi 8-24 měsíci. Reklamace vlasů se nevztahuje na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací a údržbou. Vlasy nejsou již „živé“ – nevyživují a nemastí se přirozeně pokožkou, takže se postupem času vysušují. Vysušení vlasů není vadou výrobku. Pozvolné vypadávání během nošení není vadou výrobku – je to přirozený proces. Jakákoli chemická nebo biologické manipulace s vlasy vylučuje jejich reklamaci. Vlasy nelze reklamovat po provedeném úkonu na nich.
Reklamovanou zásilku zákazník posílá vždy doporučeně, zásilky na dobírku nebudou prodejcem přijaty. Po kontrole zásilky vám vrátíme, případně vyměníme zboží dle vašich požadavků.

Zpracování osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Heuréka! - Ověřeno zákazníky
Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zasláním dotazníku "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" za účelem získání objektivního hodnocení spokojenosti s nákupem v našem e-shopu.

Heuréka! - Ověřeno zákazníky

Odesláním objednávky zákazník souhlasí se zasláním dotazníku "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" za účelem získání objektivního hodnocení spokojenosti s nákupem v našem e-shopu. V případě, že zákazník nesouhlasí s odesláním údajů serveru Heuréka.cz, provede objednávku emailem nebo telefonicky.

Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky využívání služeb CLIP-VLASY.CZ


Uvedená pravidla pro „Podmínky ochrany osobních údajů" byla vytvořena pro zajištění bezpečí během využívání služeb internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ, vedeného na adrese www.clip-vlasy.cz, Ing. Tomášem Opravilem, IČ: 76508731, sídlem: Sibiřská 55, 62100 Brno, vedeným jako podnikatel u ŽÚ v Brně, Č. j.: ZUMB/451/2010/Pro/5. Rozhodnutí o prohlížení, využívání možností servisu a výhod vyplývajících z jeho působnosti znamená souhlas s „Podmínkami ochrany osobních údajů". Je-li kterákoliv z položek „Podmínek ochrany osobních údajů" neshodná s vůli uživatele, měl by přerušit návštěvu a využívání služeb tohoto internetového obchodu.

Pro každého uživatele obchodu CLIP-VLASY.CZ platí „Podmínky ochrany osobních údajů" aktuální v okamžiku využívání služeb obchodu.

Internetový obchod CLIP-VLASY.CZ si vyhrazuje právo zavádět změny v ustanoveních „Podmínek ochrany osobních údajů", aniž by musel dříve o tomto informovat zákazníky obchodu. Toto nemá však nikdy vliv na základní pravidlo: neprodáváme a nezpřístupňujeme třetím osobám osobní nebo adresní údaje uživatelů obchodu. Úkolem provozovatele je zajistit co nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů. Jediným případem, v kterém jsme povinni poskytnout údaje třetí osobě, je žádost od soudu, státního zástupce, policie nebo jiného právního orgánu.

Proč, za jakým účelem a na jakou dobu jsou shromažďovány a zpracovávány informace o uživateli?

Vedle účelů uvedených v "Obchodních podmínkách" internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ provozovatel shromažďuje a zpracovává informace o uživateli, včetně osobních údajů, pro následující účely:

zpracování a reakce na žádosti, připomínky či reklamace učiněné ze strany uživatele

personalizace stránek internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ, který je navštěvován či využíván jednotlivými uživateli

ověřování a identifikace povolení přístupu k jednotlivému obsahu stránek CLIP-VLASY.CZ, zabránění problémům, jež se mohou vyskytnout ve fungování internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ

zasílání obchodních sdělení uživatelům prostřednictvím prostředků elektronické komunikace o produktech, službách a akcích internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ nebo akcích jeho obchodních partnerů, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

Uživatel dává svůj souhlas správci osobních údajů, tj. provozovateli, ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely stanovené jak v "Obchodních podmínkách" internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ, tak i pro účely stanované v tomto odstavci (dále jen „účely"), a to na dobu nezbytnou pro uvedené účely, resp. na dobu do písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním a shromažďováním zaslaným na adresu provozovatele: CLIP-VLASY.CZ, se sídlem Sibiřská 55, 621 00 Brno, Česká republika nebo na emailovou adresu info@clip-vlasy.cz.

Osobní údaje

Uživatel zůstává anonymní do vykonání prvního nákupu, přihlášení k přijímání elektronického zpravodaje (newsletteru) nebo vyplnění kontaktního formuláře na stránkách obchodu. V těchto případech je požadováno uvedení (elektronicky nebo jakýmkoliv jiným způsobem) určitých telefonních a adresních údajů, které jsou následně přeposlány do systému. Do této chvíle shromažďovanými údaji jsou standardní údaje z logů serverů jako číslo IP počítače uživatele, datum a doba návštěvy nebo zhlédnuté výrobky. Tyto informace jsou shromažďovány správcem obchodu pro statistické účely, což žádným způsobem neohrožuje bezpečnost ochrany osobních údajů uživatele. Statistické seznamy neobsahují osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivých uživatelů.

Vykonáním nákupu v obchodě CLIP-VLASY.CZ a současně registrací v obchodě souhlasí nakupující se shromažďováním a spravováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Samozřejmě tyto informace slouží výhradně pro účely spojené s realizací objednávky, včetně vystavení dokladu o prodeji (daňový doklad nebo faktura) a expedice výrobků. V souvislosti s tímto má obchod CLIP-VLASY.CZ právo zpřístupňovat shromážděné údaje svým obchodním partnerům, za účelem rychlé realizace objednávky (pro účely dopravce).

Pouze se zákazníkovým souhlasem lze jeho údaje využít k marketingovým účelům.

Každý uživatel, který uvede své údaje, má neomezenou možnost k ním nahlédnout, zobrazovat a odstraňovat je.

Výhradně k těmto účelům mají zaměstnanci obchodu CLIP-VLASY.CZ přístup k osobním údajům zákazníků obchodu. Tyto osoby jsou zavázány zachovat tajemství a znemožnit přístup k údajům nepovolaným osobám.

Realizace objednávek v internetovém obchodě CLIP-VLASY.CZ

Objednávka zadána v obchodě CLIP-VLASY.CZ bude realizována, jestliže bude splněna podmínka vyplnění níže uvedených údajů:

Jméno a příjmení nebo jméno společnosti

IČO společnosti (je-li vyžadováno)

Dodací adresa / Fakturační adresa

Emailová adresa

Telefonní číslo

Tyto údaje jsou nezbytné pro správný a úplný nákupní proces a usnadní rychlou a pohodlnou podporu pro každého uživatele. Neuvedení některého z požadovaných údajů znemožní realizaci objednávky.

Internetový obchod CLIP-VLASY.CZ si vyhrazuje právo posílat zákazníkům/uživatelům zprávy potvrzující etapy realizace objednávky. Ve výjimečných situacích kontaktovat uživatele v záležitostech spojených pouze s realizovanou objednávkou.

Praktické poznámky ohledně využití internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ

Používá-li uživatel jeden počítač společně s jinými osobami, po ukončení využívání služeb internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ, které vyžadují přihlášení, je nezbytné se vždy odhlásit z účtu uživatele za účelem zabránění prohlížení, využívání nebo pozměňování obsahu, informací nebo údajů o uživateli ze strany neoprávněných osob. Uživatelem uvedené osobní údaje a informace jsou během registrace na stránkách známé pouze tomuto uživateli a provozovateli a osobám s ním spolupracujícím, které jsou povinné uchovat tyto údaje v tajnosti. Za jejich činnosti provozovatel odpovídá jako za své vlastní. Uživateli se zakazuje na stránkách internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ zveřejňovat inzerci, nabídky nebo další obsah, který je přístupný i jiným uživatelům. V případě porušení zákazu dle předchozí věty provozovatel tento obsah nezveřejní, nebude-li to však nezbytné na základě subjektů, které mají k tomuto zveřejnění dle obecně platných právních předpisů právo.

Uživatel má povinnost postupovat tak, aby jeho osobní údaje, zejména pak přístupové údaje k účtu uživatele, nebyli zpřístupněny neoprávněným osobám.

Uživatel je oprávněn obracet se na provozovatele s názory, připomínkami či dotazy týkajícími se uchovávání osobních údajů a informací, a to pomocí kontaktního formuláře nebo poštou na adresu:

CLIP-VLASY.CZ
Sibiřská 55
621 00 Brno

Newslettery

Souhlasem během registrace v obchodě nebo později při registraci k odběru newsletterů, si CLIP-VLASY.CZ vyhrazuje právo občasného posílání informací o novinkách, akcích, výprodejích, soutěžích, událostech nebo o jakýchkoliv jiných informacích spojenými s působností obchodu.

Odběr newsletterů může uživatel kdykoliv zrušit. Toto odhlášení není totožné s odstraněním účtu v obchodě CLIP-VLASY.CZ.

Obchod CLIP-VLASY.CZ si vyhrazuje právo:

posílat prostřednictvím newsletteru reklamy a obchodní informace - z technických důvodů dočasně vypnout službu newsletterů

zastavit poskytování služby newsletter bez udání důvodů po dřívějším oznámení uživatelům této služby

odstranit účet, jehož uživatel porušil „Obchodní podmínky" internetového obchodu CLIP-VLASY.CZ

Facebook